MEVZUAT

Mevzuat


TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı www.tarim.gov.tr
TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı www.sanayi.gov.tr
TC Ekonomi Bakanlığı www.ekonomi.gov.tr
TC Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu www.tapdk.gov.tr
TC Maliye Bakanlığı www.maliye.gov.tr